A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala, Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály, Hazai Anyakönyvi Osztálya 2. végzi Budapesten.

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

A) Születés hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez;
 • Omán külügyminisztériuma által felülhitelesített eredeti arab nyelvű születési anyakönyvi kivonat, valamint az erről készült angol nyelvű születési anyakönyvi kivonat;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (útlevél);
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • adatlap külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez
 • Omán külügyminisztériuma által felülhitelesített eredeti arab nyelvű házassági anyakönyvi kivonat, valamint az erről készült angol nyelvű házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (útlevél);
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat. 

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

C.) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról
 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik;
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is;
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyazonosító igazolvány).

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez
 • Omán külügyminisztériuma által felülhitelesített eredeti arab nyelvű halotti anyakönyvi kivonat, valamint az erről készült angol nyelvű halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyazonosító igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 6-12 hónap.

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály
Hazai Anyakönyvi Osztály 2.
Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.