A KONZULI DÍJAK BEFIZETÉSE KÁRTYÁVAL TÖRTÉNIK, OMÁNI RIÁLBAN

Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

A külföldön tartózkodó magyar állampolgároknak lehetőségük van Magyarország külképviseletén is benyújtani a biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmüket. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet, melyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére külföldön is átvehető. 

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. A külképviseleten magánútlevél iránti kérelmet rendes eljárás keretében lehet benyújtani, soron kívüli és azonnali kérelmek beadására nincsen lehetőség. A kérelem beadásakor főszabályként személyesen kell megjelenni az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat rögzítése céljából.


Hogyan igazolom a személyazonosságomat és azt, hogy magyar állampolgár vagyok?

A személyazonosságot és a magyar állampolgárságot egyaránt tudja igazolni:

 • érvényes magyar útlevéllel vagy
 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal.

Személyazonosságát igazolhatja továbbá érvényes magyar vezetői engedéllyel vagy valamilyen érvényes külföldi, fényképet tartalmazó okmánnyal (pl. útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély). Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem tudja a magyar állampolgárságát igazolni (vagyis a fent említett okmányokon túl nem rendelkezik kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal), úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. 


Milyen okmányokat vigyek magammal?

 • Érvényes/ egy évnél nem régebben lejárt magánútlevelét
 • Amennyiben rendelkezik vele, úgy személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját
 • Útlevél eltulajdonítása, elhagyása esetén az erről készült rendőrségi jegyzőkönyvet

A névviselése igazolására pedig mutassa be

 • születési anyakönyvi kivonatát,
 • ha pedig házassági nevet visel, házassági anyakönyvi kivonatát is.

Ha névviselését érintő eljárás (pl. házasság hazai anyakönyvezése vagy névváltoztatás) van folyamatban, ennek lezárultáig nem állítható ki az útlevél.


Milyen eltérések vonatkoznak a kiskorúak útlevélkérelmére...

a) 6 éven aluli gyermek esetén?

 • Az útlevélkérelemmel együtt kezdeményeznie kell a gyermek születésének hazai anyakönyvezését.
 • A gyermek az anyakönyvezéstől függetlenül meg fogja kapni az első magyar útlevelét, azonban ilyen esetben a neve a külföldi anyakönyvi kivonat szerint kerül feltüntetésre. 

b) 12 éven aluli gyermek esetén?

 • mindkét szülő jelenléte (magyar állampolgár szülő esetében útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, külföldi szülő esetében útlevél)
 • 1 db igazolványkép a gyermekről

c) általában?

Minden 18 éven aluli esetében a kérelmet főszabályként a két szülőnek közösen kell benyújtania.

 • Ha csak az egyik szülő tud jelen lenni a kérelem benyújtásakor, a másik szülő töltse ki és írja alá ezt a nyilatkozatot. Aláírását hitelesítheti két tanú (vagy konzul, vagy Magyarországon útlevélhatóság, gyámhatóság, közjegyző).
 • A szülőnek igazolnia kell a személyazonosságát (magyar állampolgár szülő esetében magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, külföldi szülő esetében lehetőleg útlevéllel).
 • Ha csak egy szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, az ezt igazoló okiratot (bírósági vagy gyámhatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat) is csatolni kell a kérelemhez.
 • Egynél több kiskorú gyermeket a háztartásában nevelő szülő kedvezményes díjat fizet gyermeke útleveléért. Ebben az esetben a többi gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és útlevelét is be kell mutatni.

Milyen biometrikus adatokat tartalmaz az útlevél?

Az útlevele egy tároló elemen tartalmazza arcképét és két ujjának ujjnyomatát. Ha hozzájárul ahhoz, hogy az útlevele mellett az ujjnyomatot egy adatbázis is tárolja, akkor az útlevele elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén online igényelheti pótlását. 


Sürgősen utaznom kell. Hogyan kaphatok útlevelet gyorsított eljárásban?

Sürgősségi eljárásra csak Magyarországon benyújtott útlevélkérelem esetén van lehetőség. Ha sürgősen kell utaznia, az ideiglenes magánútlevél lehet Ön számára megoldás, elsősorban Magyarországra történő utazás esetén.


​Melyik magyar hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

A Belügyminisztérium jár el útlevélhatóságként. Igényelt útlevelének státuszát a Webes ügysegéd oldalon tudja nyomon követni.