A KONZULI DÍJAK BEFIZETÉSE KÁRTYÁVAL TÖRTÉNIK, OMÁNI RIÁLBAN

Mikor állít ki a konzul ideiglenes magánútlevelet?

A konzul kérelemre hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki, ha:

 • külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították és
 • a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki és
 • a kérelem megalapozott (repülőjegy bemutatása, sürgősség igazolása stb.).

Hogyan nyújtható be a kérelem?

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lejet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

 

Mennyi az ideiglenes magánútlevél díja?

Az ideiglenes magánútlevél kiállításának díja 12 OMR.


Miből áll a kérelem?

 • kérelem (formanyomtatvány nincsen)
 • rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben úti okmányát eltulajdonították
 • 1 db igazolványkép (6 éves kor alatt)
 • érvényes személyazonosságot igazoló okmány (pl. útlevél)
 • állampolgárságot igazoló okmány (ha rendelkezésre áll)
 • magyar születési/házassági anyakönyvi kivonat bemutatása
 • repülőjegy bemutatása (például) a sürgősség alátámasztására
 • konzuli díj.

Hova utazhatok az ideiglenes útlevéllel?

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő egyszeri beutazásra szolgál. Az útlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Belügyminisztériumnál, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél leadni.

Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.


Milyen eltérések vonatkoznak kiskorú kérelmére?

Minden 18 éven aluli esetében a kérelmet főszabályként a két szülőnek közösen kell benyújtania.

 • Ha csak az egyik szülő tud jelen lenni a kérelem benyújtásakor, a másik szülő töltse ki és írja alá ezt a nyilatkozatot. Aláírását hitelesítheti két tanú (vagy konzul, vagy Magyarországon útlevélhatóság, gyámhatóság, közjegyző).
 • A szülőnek igazolnia kell a személyazonosságát (magyar állampolgár szülő esetében magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, külföldi szülő esetében lehetőleg útlevéllel).
 • Ha csak egy szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, az ezt igazoló okiratot (bírósági vagy gyámhatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat) is csatolni kell a kérelemhez.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban rendelkezett érvényes magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be, a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát nem kell csatolni. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló érvényességgel lehet kiállítani.