Az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése értelmében a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. A hazatelepülés egyetlen feltétele a magyar állampolgárság megléte, amelyet a külföldön élő magyar állampolgár érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal vagy – ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal igazolhat.

Aki nem rendelkezik érvényes magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal, az a magyar külképviselet konzuli szolgálatánál beadhatja a két okmány valamelyikének kiadására vonatkozó kérelmét.

A végleges hazatelepülés magyarországi lakcímnek és az egyéb személyes adatoknak a magyarországi lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjénél történő bejelentésével és a magyar személyazonosító igazolvány ezt követő kiváltásával valósul meg.