1. Aláírás hitelesítése

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő, melynek összege magánszemély esetén 2023-ban 13 OMR.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is.

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.
 

2. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett.
Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.
Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen lehet kérelmezni. A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

 

3. Felülhitelesítés

3.1. Magyarországon készült dokumentumok felhasználása külföldön (pl. Ománban)

Az okiratok annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják azokat felhasználni két csoportba sorolhatók, így különbséget kell tenni az Apostille tanúsítvánnyal és a ’klasszikus’ miniszteri felülhitelesítéssel ellátandó okiratok között. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Konzuli és Állampolgársági Főosztálya a fentieknek megfelelően azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), az Apostille Egyezményt Magyarországon kihirdető 1973. évi 11. tvr-ben meghatározott körben az okiratokat Apostille tanúsítvánnyal látja el (az Egyezmény részes államainak folyamatosan frissített listája). Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható.

Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, a Konzuli és Állampolgársági Főosztály az okiratok miniszteri felülhitelesítését végzi el, ezekben az esetekben az okiratokat a KKM-ben történt felülhitelesítést követően a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes okiratokat az Apostille tanúsítvány kiállítása, illetve a miniszteri felülhitelesítés előtt közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Az ezt kiállító magyar hatóság okirat típusonként eltérő lehet.

Az ügyfélfogadás rendje a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén:

Okiratok beadására hétfőtől csütörtökig minden nap 9.00-12.00 óráig van lehetőség (sorszám szerint). Sorszám húzás 9:00-11:00 óráig.
A felülhitelesített iratokat hétfőtől csütörtökig 15.00-16.00 óra között, míg pénteken 11.00-12.00 óra között érkezési sorrendben lehet felvenni. Pénteken kizárólag az elkészült okiratok felvétele lehetséges!
Az okiratokat bárki írásbeli meghatalmazás nélkül beadhatja, és fel is veheti az átvételkor kiadott elismervénnyel.
Cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület fsz.
További részletek a Konzuli Szolgálat honlapján olvashatóak.

 

3.2. Külföldi (pl. ománi) dokumentumok felhasználása Magyarországon

Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, a dokumentumot az ország külügyminisztériumában szükséges hitelesíttetni, majd követően a magyar külképviseleten is felülhitelesíttetni.

Omán részese az Aposille Egyezménynek, ezért a felhasználandó okiratokra Apostille tanúsítványt szükséges kérni az ománi külügyminisztériumban, ezt követően a magyar külképviseleten nem szükséges felülhitelesíttetni.


 

A kérelmek benyújtásának felgyorsítása érdekében lehetőség van a kérelmek online előkészítésére a Konzinfo Ügysegéden. A profilregisztrációt követően az Online adatlapok / Online forms menüpontból választhatók ki a kérelmek, melyek elektronikus kitöltése során a támogató dokumentumokat is lehet csatolni. Az elküldött kérelemről visszaigazoló üzenetet kap az ügyfél, illetve az a felhasználói fiókban is eltárolásra kerül. Az ügy beküldését követően szükséges kinyomtatni a QR kóddal ellátott adatlapot, melyet az ügyfél az eredeti támogató dokumentumokkal együtt nyújt majd be a konzulátuson.