1 Sep

Az alábbi információ tájékoztató jellegű, a Korm.rendelet végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni.

A Kormányrendelet alapján a magyar állampolgárral azonos feltételek szerint léphet be Magyarországra:

a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve 

b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja,

c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, 

 d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére. 

A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a teherforgalomban történő határátlépésre, 

b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 6/A.  § (2)  bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint

c) arra a  személyre, aki a  Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a  határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett. 

A  rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a  magánútlevéllel, valamint az  egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából történő határátlépés. 

A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai 

2. § (1) Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a  magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a  továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. 

(2) Ha a  magyar állampolgár esetében az  egészségügyi vizsgálat a  fertőzés gyanúját állapítja meg, a  fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

3. § Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és 

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, 

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, 

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

4. § (1) A  3.  § szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a  karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a (2) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében. 

(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a  karanténban elhelyezett személy szervezetében a  SARS-CoV-2 koronavírus a  vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.