A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat, valamint elmélyíthessék és megerősíthessék Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket.

A Balassi Nyári Egyetem a magyar nyelv intenzív tanulása mellett a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, néprajzot, filmtörténetet, művelődéstörténetet bemutató előadásokat kínál a résztvevők számára. A 80 magyar nyelvórán kívül hungarológiai jellegű programokon, előadáson/terepmunkán vesznek részt az ösztöndíjat elnyert hallgatók 40 órában. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban.

A négyhetes magyarországi tanulmányokra Budapesten kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. felnőttképzési intézmény közreműködésével. A magyar nyelvi képzési program írásbeli számonkéréssel zárul. A résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén felnőttképzési tanúsítványt kapnak.

A képzés és az ösztöndíj időtartama 4 hét (2024. július 15. – 2024. augusztus 09.)

A pályázók köre:

  1. a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személyek.
  2. a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, az Európai Unió valamely tagországának állampolgárságával rendelkező személyek.

A pályázati felhívás magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján található:

A magyar származású pályázni szándékozó személyek a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretei között nyújthatják be pályázatukat a Balassi Nyári Egyetemre. A pályázati felhívás

Az alábbi linken jelentkezhetnek a Balassi Nyári Egyetemre:

Pályázati határidő: 2024. március 28.