A Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Klebelsberg Kuno-ösztöndíj módszertani konferencia a külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődését, képzését, módszertani tudásának megosztását és fejlesztését, illetve szakmai párbeszédét támogatja, valamint elősegíti a magyar nyelv, történelem, kultúra, népművészet alapvető értékeinek átadására irányuló külhoni oktatás hatékonyabbá tételét.

A program keretében a KKM Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztálya (MADIB) 2024-ben is megrendezi a többéves hagyományokra visszatekintő négynapos továbbképzését a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatók számára. A X. Módszertani Konferencia a Hétvégi Magyar Iskolák számára c. szakmai esemény tervezett dátuma: 2024. május 29. - június 1.

A MADIB egyik legfontosabb alapfeladata a külhoni önkéntes oktatók szakmai támogatása, hálózatosodásuk elősegítése. Ennek érdekében 2011 óta rendszeresen tartanak magyarországi és külföldi találkozókat az oktatási kérdések közös megvitatására, az összetartozás tudatának erősítésére. A diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató oktatók önkéntes munkájukkal segítik a külhoni magyar közösségek megmaradását. A módszertani konferencia keretében meghirdetett programok évek óta támogatják tevékenységüket, törekvéseiket, fórumot biztosítva tapasztalataik átadására. A szoros együttműködés lehetővé teszi az igényeiknek megfelelő tananyagok készítését, továbbképzések szervezését.

A négynapos szakmai eseményre pályázat útján lehet jelentkezni, amelyet 2024. március 25. déli 12:00 óráig (közép-európai idő /CET/) kell benyújtani elektronikusan a modszertani.konferencia [kukac] mfa.gov.hu e-mail címre. Az ösztöndíjas keretszám: 40 fő.

A teljes pályázati felhívás megtalálható a Balassi képzések honlapján is.